Telecharger Livres Télécharger des milliers de livres en format Ebook, Pdf et Epub totalement gratuits.

Kantik Lespwa Nou Yo

K

Résumé du livre

Télécharger le livre libro Kantik Lespwa Nou Yo

Menm jan ak 2  »Nos cantiques d’esperance » yo ki te ranmase sou pati franse a, Joseph Salim GUSTAVE ak Edva ALTEMAR marande tèt yo pou mete nan men w pati kreyòl la kap fè ti bat bouch sou menm bagay la: la vi moun ki ekri kantik yo, sikonstans, istwa ak kote chan yo sòti. Moun kap dirije sèvis bezwen on zouti konsa pou pare sèvis yo e konn jan pou yo abòde chan yo. Nou fè ti travay sa pou yo, yon mannyè pou yo alèz lè yap mennen pèp la nan chante kantik pou fè lwanj Senyè a. Nou toujou kenbe lòd nimewo nan chan desperans  »Union Evangélique Baptiste d’Haïti (UEBH) » mete deyò pou pèp Bondye a chante nan legliz pa bò isit.Nou swete ti travay fouye zo nan kalalou sa, ede w nan fason wap fè lwanj Senyè a, e vle di anpil pou ou nan bwat sekrè bagay lespri ou met apa pou Mèt la !

Carte de livre

Options de téléchargement disponibles

Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger une/un exemplaire de ce livre en format EPUB et PDF. Voici une liste des téléchargements directs disponibles:


Opinion des critiques spécialisés

POPULAR

3.7

82 valorisations au total


Telecharger Livres Télécharger des milliers de livres en format Ebook, Pdf et Epub totalement gratuits.